Tento rok nás môžete podporiť 2% z daní

Nenechajte prepadnúť svoje 2%, ale rozhodnite sami, na čo budú použité. Zamestnávateľa môžete požiadať o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, ktoré je potrebné na poukázanie 2% (resp. v špecifických prípadoch až 3%), len do 15.2.2021. Následne treba poslať Potvrdenie o zaplatení dane na daňový úrad prislúchajúci vášmu trvalému bydlisku najneskôr do 30.4.2021.

Nenechajte vaše 2% prepadnúť!

Všetky peniaze, ktoré nám darcovia poukážu budú do posledného centu použité na rozvoj (rekonštrukciu) Meteorologickej stanice v Stupave ako aj webu www.pocasiepodlupou.sk. Vyplnený formulár na poukázanie 2% z daní Občianskemu združeniu Počasie pod lupou nájdete na priloženom obrázku, stačí len vytlačiť, vyplniť vaše údaje a odovzdať zamestnávateľovi, alebo poslať na už spomínaný príslušný daňový úrad.

Všetkým, ktorí sa rozhodnú prispieť veľmi pekne ĎAKUJEME.

Vzor vyplneného tlačiva prílohy DP pre poukázanie 2% z daní :