Jednorazová predpoveď počasia na dovolenku + 2 krát spresnenie predpovede počasia počas trvania dovolenky

V žiadosti o predpoveď zaslanej 2 až 3 dni pred odchodom uvediete Vašu destináciu dovolenky, na základe ktorej urobím podrobnú predpoveď počasia na 5 až 7 dní, nad 7 až 10 dní pôjde skôr len o trend, ktorý by mohol nasledovať. Predpoveď bude obsahovať podrobnú textovú predpoveď počasia pre jednotlivé dni, kde uvediem nočnú aj dennú teplotu a vietor.Táto predpoveď počasia by bola počas dovolenky aktualizovaná podľa dohody prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy.

Príspevok občianskemu združeniu: od 8€

OBJEDNAŤ

Predpoveď na dovolenku
Predpoveď na dovolenku
Doplňujúce info e-mailom počas dovolenky
Doplňujúce info e-mailom počas dovolenky

Dôveryhodnosť predpovede počasia

Predpoveď počasia je urobená na základe niekoľkých meteorologických modelov, ktoré sa snažím čo najzodpovednejšie vyhodnotiť. Napriek tomu je potrebné brať tieto informácie s určitou rezervou a to najmä pri predpovedi počasia na viac ako 5 dní dopredu.

Treba si uvedomiť, že mnoho krát nie je možné zachytiť miestne vplyvy, ktoré môžu zásadne ovplyvniť presnosť predpovede počasia. Ak sa situácia bude vyvíjať inak ako bola opisovaná v maily, či v SMS  a z dôvodu zmeny počasia nastanú komplikácie alebo vznikne akákoľvek škoda, autor predpovede za to nenesie žiadnu zodpovednosť. Objednaním predpovede počasia objednávateľ potvrdzuje, že si je toho plne vedomý a v žiadnom prípade za prípadne vzniknuté škody nebude viniť autora predpovede počasia.