Jednorazová predpoveď počasia na dovolenku

V žiadosti o predpoveď zaslanej 2 dni pred odchodom uvediete Vašu destináciu dovolenky, na základe ktorej urobím podrobnú predpoveď počasia na 5 až 7 dní, nad 7 až 10 dní pôjde skôr len o trend, ktorý by mohol nasledovať. Predpoveď bude obsahovať podrobnú textovú predpoveď počasia pre jednotlivé dni, kde uvediem nočnú aj dennú teplotu a vietor.

Príspevok občianskemu združeniu: od 4€

OBJEDNAŤ

Predpoveď na dovolenku
Predpoveď na dovolenku

Dôveryhodnosť predpovede počasia

Predpoveď počasia je urobená na základe niekoľkých meteorologických modelov, ktoré sa snažím čo najzodpovednejšie vyhodnotiť. Napriek tomu je potrebné brať tieto informácie s určitou rezervou a to najmä pri predpovedi počasia na viac ako 5 dní dopredu.

Treba si uvedomiť, že mnoho krát nie je možné zachytiť miestne vplyvy, ktoré môžu zásadne ovplyvniť presnosť predpovede počasia. Ak sa situácia bude vyvíjať inak ako bola opisovaná v maily, či v SMS  a z dôvodu zmeny počasia nastanú komplikácie alebo vznikne akákoľvek škoda, autor predpovede za to nenesie žiadnu zodpovednosť. Objednaním predpovede počasia objednávateľ potvrdzuje, že si je toho plne vedomý a v žiadnom prípade za prípadne vzniknuté škody nebude viniť autora predpovede počasia.