Minimálne a maximálne teploty

Sumár denných meraní zrážok

Barometrický tlak

Vlhkosť vzduchu