Texas: v utorok padali krúpy o veľkosti dlane

Utorkové tornáda, supercely priniesli do štátu Texas (USA) aj takéto krúpy.

Ako vlastne vznikajú krúpy ?

Potrebné sú dostatočne silné výstupné prúdy vzduchu v búrke (v oblakoch druhu cumulonimbus) s veľkou vertikálnou mohutnosťou. Podmienkou pre vývoj krúp je vznik zárodkov krúp rastúcich za vhodných podmienok zachytávaním a namŕzaním kvapiek prechladenej vody (teda kvapiek so zápornou teplotou), ktoré do oblasti vývoja krúp dopravuje výstupný prúd. Narastajúca krúpa zostáva v oblaku dovtedy, kým nedosiahne takú veľkosť a hmotnosť, že už ju výstupný prúd nie je schopný v oblaku udržať. Potom začne padať dole k zemskému povrchu, pričom v oblasti pod nulovou izotermou, teda pri teplotách nad 0 °C – sa začne časť krúpy topiť. Rýchlosť pádu a topenia potom ovplyvňuje to, aké veľké krúpy dopadnú na zemský povrch. Pádová rýchlosť veľkých krúp dosahuje až 45 m/s, teda je to závislé od veľkosti, ako aj od tvaru krúp.