Zimný a letný čas sa bude striedať ako doteraz

Avizované zrušenie striedania letného a zimného času sa nateraz odkladá. Názory, podľa ktorých toto opatrenie negatívne vplýva na zdravie človeka, boli tiež hlavným dôvodom, pre ktorý sa začali otázkou striedania času opätovne zaoberať európske inštitúcie. Európsky parlament (EP) v uznesení z 8. februára 2018 požiadal Európsku komisiu, aby úpravu letného času preskúmala. Zmeny času v EÚ sa pôvodne mali skončiť v roku 2019, členské krajiny sa však nedohodli na jednotnom termíne. Finálna dohoda na tom, aký čas si ponechať sa nezrodila a tak jednotlivé krajiny EÚ začali ratifikovať nariadenie na príslušnej národnej úrovni, ktoré umožňuje pokračovať v striedaní času, zatiaľ do konca roka 2026.

Európska únia sa v lete 2018 pýtala v online ankete občanov Európskej únie, ktorý čas preferujú. Väčšina ľudí si praje ponechanie permanentného letného času. Znamenalo by to v lete dlhšie večery, no v zime by naopak Slnko vychádzalo až okolo 8 hodiny.

Proti boli len obyvatelia Rumunska, Česka, Belgicka, Holandska, Dánska a Fínska, ktorí si prajú ponechanie zimného času. Pre nás by to znamenalo, že v lete sa musíme rozlúčiť s dlhými letnými večermi a súčasne Slnko by vychádzalo už po 3 hodine.