Fatamorgána v blízkosti Anglicka

Ku krásnemu príkladu zrkadlenia z dôvodu zvláštnych atmosférických podmienok, došlo v minulých dňoch pri pobreží Anglicka. V zimnom období ide o veľmi zriedkavý jav, skôr sa vyskytuje vo vyšších zemepisných šírkach. Môžeme ho pozorovať, keď hustota vzduchu veľmi rýchlo klesá s výškou, typické pre vrstvy s výraznou teplotnou inverziou. Studený vzduch ležal v blízkosti morskej hladiny a teplejší vzduch nad ním. Následne dochádza k odrazu v týchto riedkych vzdušných vrstvách. Studený vzduch je hustejší ako teplejší, ohýba svetlo smerom k očiam niekoho, kto stojí na pobreží a mení tak vzhľad vzdialeného objektu. David Morris odfotil loď neďaleko Falmouthu v Cornwalle (Anglicko).