Rok 2018 bol v Stupave 3.najteplejší od začiatku meraní

Priemerná teplota za rok 2018 dosiahla +11,82°C a od začiatku merania v Stupave (rok 1987) ide o 3.najteplejší rok. Môžeme skonštatovať, že rozhodovali len stotiny stupňa. Teplejší a to len o 1 stotinu (+11,83°C) bol v rok 2014 a len o 5 stotín bol teplejší rok 2015 (+11,87°C).

?Teplota

Najväčšia kladná teplotná odchýlka (o viac ako 4 stupne) od dlhodobého priemeru bola dosiahnutá počas mesiaca apríla. Naopak, najchladnejší mesiac oproti dlhodobému normálu (1987-2017) sme mali počas februára, kedy napríklad posledná februárová odchýlka bola chladnejšia skoro o 9°C ako je dlhodobý normál. Najnižšia minimálna denná teplota bola v Stupave dosiahnutá 26.februára a to -14,5°C a najvyššia denná teplota – 9.augusta a to +35,0°C.

– počet letných dní (≥25°C): 86

– počet tropických dní (≥30°C): 37

– počet supertropických dní (≥35°C): 1

– počet tropických nocí (≥20°C): 3

– počet supertropických nocí (≥25°C): 0

– počet mrazových dní (teplota klesla počas 24 hod pod 0°C): 82

– počet ľadových dní (teplota počas celého dňa nevystúpila nad 0°C): 13

?Zrážky

Takmer počas celého roka 2018 sme v Stupave boli so zrážkami v deficite. Za celý rok v Stupave spadlo 633,9 mm, čo predstavuje cca 98,3 % dlhodobého normálu (1987-2017). Za celý rok 2018 vypadávali zrážky v 126 dňoch. Počet dní s búrkou / vzdialenou búrkou: 24 dní / 9 dni. Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou (aspoň 1cm, viac ako 24 hod): 13 dní

Najväčší deficit zrážok sme zaznamenali na prelome mesiacov apríl – máj a potom počas mesiaca august. Zlom prišiel hneď v úvode septembra, kedy za prvé 4 dni napršalo až cez 128 mm. Z prebytku zrážok na začiatku septembra sme sa rýchlo opäť dostali do deficitu, keďže mesiace október a november boli zrážkovo podnormálne. Nakoniec k 31.decembru 2018 chýbalo v Stupave cca 15 mm zrážok k dlhodobému priemeru (1987-2017). Najdaždivejším dňom v roku 2018 bol 1.september, kedy za 24 hodín spadlo až 58,2 mm zrážok. Zároveň sa stal aj september najdaždivejším mesiacom v roku 137,1 mm a naopak najsuchším mesiacom bol október, kedy napršalo len 20,9 mm.

?Vietor

Najveternejší mesiacom v roku bol apríl (8 089 km), najmenej veterný bol september (4942 km).Prebeh vetra za celý rok 2018 bol 78 054 km a najdlhší prebeh vetra za 24 hodín sme zaznamenali 30.októbra a to 517,2 km.

Maximálny náraz vetra a to 20,6 m/s sme zaznamenali 30.10. a 24.12.2018. Prevladajúci smer vetra počas celého roka 2018: prvé miesto od SSZ (16,88%) a druhý najčastejší smer vetra JV (13,848%).