Kedy je ľad bezpečný?

Mrazivé počasie z minulých dní, nám umožnili ísť na zamrznuté jazerá, rybníky, ale aj potoky.

A ako hrubý musí byť ľad, aby sa po ňom dalo korčuľovať, alebo chodiť?

Pre chôdzu sa udáva bezpečná hrúbka ľadu aspoň 8 až 10 cm, kto chce prejsť ľad na snežnom skútri (ktorý dobre rozloží váhu do šírky), je táto hodnota 13 cm. Autom sa dá vojsť bezpečne na ľad keď je 20 cm hrubý, pri dodávkach už je vhodné počkať na cca 35 cm hrubú vrstvu ľadu. Napríklad na takom jazero Bajkal premŕza pokojne aj do hĺbky jedného metra a tak unesie aj ťažké nákladné autá.


Veľmi dôležitá je aj farba ľadu, tmavý a priezračný býva všeobecne bezpečnejší, iné sfarbenie alebo aj výskyt textúry svedčí o procesoch, ktoré vedú k zmenšeniu pevnosti ľadu a je potrebná opatrnosť. Ak vizuálne ľad javí nedostatočnú hrúbku, je vhodné začať opatrný prieskum pohybom na ľad. Vždy je, ale v neznámom prostredí nutné postupovať maximálne obozretne a nikdy nezabúdať na fakt, že 100 percentne bezpečný ľad je v prírode skôr výnimkou ako pravidlom.


Doteraz sme hovorili o ľadu v sladkých vodách ako to je u morského ľadu?

Tam je situácia trochu odlišná v tom zmysle, že morská voda kvôli prítomnosti soli zamŕza pri nižších teplotách než voda sladká a to zhruba pri teplote okolo -2°C. Keď ale zamrzne, obsahuje ľad veľmi málo soli, pretože mrznú len molekuly vody. Ak teda morský ľad necháme roztopiť, získame prakticky sladkú vodu.