Na priložených mapách Európy si môžete pozrieť predpokladané výkyvy v počasí oproti dlhodobému normálu a to počas najbližšieho týždňa.

TEPLOTA:

ZRÁŽKY:

Peľová spravodajstvo:

Dominantné alergény:

Ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, skorocel, štiav, chmeľ,  mrlíkovité, mrkvovité, pŕhľavovité, astrovité, spóry húb. 

Peľová situácia ostáva naďalej viac-menej stabilizovaná. Po oteplení môžeme očakávať nárast denných koncentrácií najmä peľu pŕhľavy a ambrózie. Peľ tráv sa bude vyskytovať v ovzduší až do jesene v nízkych denných koncentráciách. Výskyt peľu  paliny má klesajúcu tendenciu. Denné hladiny spór húb (plesní) po oteplení stúpnu.   

Úhrn zrážok za predchádzajúci týždeň (6.9. až 12.9.) v Európe:

Teplotná odchýlka od dlhodobého normálu 1981-2010 za predchádzajúci týždeň (12.9.-18.9.2021):

Predpokladaná teplotná odchýlka od dlhodobého normálu v mesiaci SEPTEMBER 2021:

Predpokladaná odchýlka od dlhodobého normálu zrážok v mesiaci SEPTEMBER 2021:

Aktualizácia 21.septembra 2021