29. júna 2022 bol zaznamenaný nový rekord v dĺžke dňa na našej planéte

Medzinárodná služba zemskej rotácie a referenčných systémov informovala, že tento deň bol deň kratší o 159 milisekúnd. Je to najkratší deň, odkedy vedci začali používať atómové hodiny na meranie rýchlosti rotácie Zeme. Zem sa otáča raz za 24 hodín, ale dĺžka dňa sa mení v dôsledku rôznych faktorov, ktoré ho môžu predĺžiť alebo skrátiť.  A to aj vďaka slapovým silám medzi Zemou a…

Dnes 13.júla nás čaká superspln

Práve dnes v stredu večer sa bude Mesiac javiť väčší a zároveň svetlejší, budeme môcť pozorovať väčšie osvetlenie krajiny ako zvyčajne. Priemerná vzdialenosť Zeme a Mesiaca je približne 384 000 kilometrov, no rozdiel medzi najvzdialenejším bodom (apogeum) a najbližším bodom (perigeum) je asi 10 %. Mesiac bol najbližšie dnes o 11:09 hod a to na vzdialenosť 357 263 kilometrov. Spln Mesiaca nastane o 20:38 hodine. Júlovému splnu sa…

Dnes o 11:13 hodine začína kalendárne LETO

Kým meteorologické leto nám začalo už 1. júna, tak až dnes o 11:13 hod nastane letný slnovrat, je to okamih, keď sa Slnko na oblohe najviac vzdiali od rovníka smerom na sever. Stred slnečného kotúča sa vtedy nachádza nad obratníkom Raka a Slnko dosahuje na severnej pologuli najväčšiu výšku nad obzorom. Deň letného slnovratu je na severnej pologuli zároveň najdlhším dňom roka…

O 16:33 hodine sa začala astronomická JAR

Dnes 20.marca o 16:33 hodine nám začína dlho očakávaná jarná rovnodennosť. V astronómii je to okamih, keď má Slnko k svetovému rovníku nulovú deklináciu a slnečné lúče dopadajú v mieste rovníka kolmo na zemský povrch. V deň jarnej rovnodennosti je na všetkých miestach na Zemi deň s rovnakou dĺžkou slnečného svitu – 12 hodín. V skutočnosti je však Slnko nad obzorom cca…