Na tejto stránke sme si pre vás pripravili zaujímavé grafy zobrazujúce dáta z meraní vykonaných našou meteorologickou stanicou v Stupave – najskôr za posledných 30 dní a následne od začiatku roka 2020.

Teplota:

[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’bars‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’Set1′ label=’located‘ interpolation=’grouped‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’grouped‘ height=’300px‘ periodtype=’rolling-days‘ periodvalue=’rdays-30′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’m1:c0:00:00:00:05′ measurement_1=’max:temperature‘ line_mode_1=’single‘ dot_style_1=’none‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘ device_id_2=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_2=’m1:c0:00:00:00:05′ measurement_2=’min:temperature‘ line_mode_2=’single‘ dot_style_2=’none‘ line_style_2=’solid‘ line_size_2=’regular‘]

Zrážky:

[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’bar‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’Dark2′ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’auto‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’rolling-days‘ periodvalue=’rdays-30′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’m3:c0:00:00:00:05′ measurement_1=’agg:rain_day_aggregated‘ line_mode_1=’line‘ dot_style_1=’none‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Vietor (priemerný smer a sila):

[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’windrose‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’std‘ label=’located‘ interpolation=’color-step-4′ timescale=’auto‘ valuescale=’auto‘ guideline=’interactive‘ height=’555px‘ periodtype=’rolling-days‘ periodvalue=’rdays-30′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’m2:c0:00:00:00:05′ measurement_1=’avg:windangle‘ line_mode_1=’8s‘ dot_style_1=’none‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘ device_id_2=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_2=’m2:c0:00:00:00:05′ measurement_2=’avg:windstrength‘ line_mode_2=’color-step-4′ dot_style_2=’none‘ line_style_2=’solid‘ line_size_2=’regular‘]

Priemerný tlak vzduchu:

[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’cs01′ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’auto‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’rolling-days‘ periodvalue=’rdays-30′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ measurement_1=’avg:pressure_sl‘ line_mode_1=’line‘ dot_style_1=’none‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Grafy od začiatku roka 2021

Priebeh maximálnych denných teplôt v Stupave v jednotlivých dňoch v roku 2021:

[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’Set1′ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2021-01-01:2021-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’m1:c0:00:00:00:05′ measurement_1=’max:temperature‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Priebeh minimálnych denných teplôt v Stupave v jednotlivých dňoch v roku 2021: [live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’cs02′ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2021-01-01:2021-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’m1:c0:00:00:00:05′ measurement_1=’min:temperature‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Priebeh prízemnej teploty (v 5 cm nad zemským povrchom) v Stupave v jednotlivých dňoch v roku 2021:[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’cs03′ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2021-01-01:2021-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’m9:c1:00:00:00:05′ measurement_1=’min:temperature‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Spadnuté zrážky v jednotlivých dňoch počas roka 2021: [live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’Accent‘ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2021-01-01:2021-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’m3:c0:00:00:00:05′ measurement_1=’agg:rain_day_aggregated‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Maximálny náraz vetra v jednotlivých dňoch v roku 2021:[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’Spectral‘ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2021-01-01:2021-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’m2:c0:00:00:00:05′ measurement_1=’max:windstrength‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Priebeh minimálnej pocitovej teploty v jednotlivých dňoch v roku 2021:[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’Paired‘ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2021-01-01:2021-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’00:00:00:00:00:05′ measurement_1=’min:wind_chill‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Priemerný tlak vzduchu v jednotlivých dňoch v roku 2021:[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’cs01′ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2021-01-01:2021-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ measurement_1=’avg:pressure_sl‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Grafy za rok 2020

Priebeh maximálnych denných teplôt v Stupave v jednotlivých dňoch v roku 2020:

25.júna 2020 je chybný údaj. Správna hodnota je 26,2°C.

[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’Set1′ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2020-01-01:2020-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’m1:c0:00:00:00:05′ measurement_1=’max:temperature‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Priebeh minimálnych denných teplôt v Stupave v jednotlivých dňoch v roku 2020: [live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’cs02′ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2020-01-01:2020-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’m1:c0:00:00:00:05′ measurement_1=’min:temperature‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Priebeh prízemnej teploty (v 5 cm nad zemským povrchom) v Stupave v jednotlivých dňoch v roku 2020:[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’cs03′ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2020-01-01:2020-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’m9:c1:00:00:00:05′ measurement_1=’min:temperature‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Spadnuté zrážky v jednotlivých dňoch počas roka 2020: [live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’Accent‘ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2020-01-01:2020-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’m3:c0:00:00:00:05′ measurement_1=’agg:rain_day_aggregated‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Maximálny náraz vetra v jednotlivých dňoch v roku 2020:[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’Spectral‘ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2020-01-01:2020-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’m2:c0:00:00:00:05′ measurement_1=’max:windstrength‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Priebeh minimálnej pocitovej teploty v jednotlivých dňoch v roku 2020:[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’Paired‘ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2020-01-01:2020-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’00:00:00:00:00:05′ measurement_1=’min:wind_chill‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Priemerný tlak vzduchu v jednotlivých dňoch v roku 2020:[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’cs01′ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2020-01-01:2020-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ measurement_1=’avg:pressure_sl‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Grafy od marca do decembra 2019

Priebeh maximálnych denných teplôt v Stupave v jednotlivých dňoch v roku 2019:[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’Set1′ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2019-01-01:2019-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’m1:c0:00:00:00:05′ measurement_1=’max:temperature‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Priebeh minimálnych denných teplôt v Stupave v jednotlivých dňoch v roku 2019: [live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’cs02′ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2019-01-01:2019-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’m1:c0:00:00:00:05′ measurement_1=’min:temperature‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Priebeh prízemnej teploty (v 5 cm nad zemským povrchom) v Stupave v jednotlivých dňoch v roku 2019:[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’cs03′ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2019-01-01:2019-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’m9:c1:00:00:00:05′ measurement_1=’min:temperature‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Spadnuté zrážky v jednotlivých dňoch počas roka 2019: [live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’Accent‘ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2019-01-01:2019-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’m3:c0:00:00:00:05′ measurement_1=’agg:rain_day_aggregated‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Maximálny náraz vetra v jednotlivých dňoch v roku 2019:[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’Spectral‘ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2019-01-01:2019-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’m2:c0:00:00:00:05′ measurement_1=’max:windstrength‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Priebeh minimálnej pocitovej teploty v jednotlivých dňoch v roku 2019:[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’Paired‘ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2019-01-01:2019-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’00:00:00:00:00:05′ measurement_1=’min:wind_chill‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]

Priemerný tlak vzduchu v jednotlivých dňoch v roku 2019:[live-weather-station-graph mode=’yearly‘ type=’line‘ template=’neutral‘ data=’inline‘ color=’cs01′ label=’located‘ interpolation=’linear‘ timescale=’adaptative‘ valuescale=’auto‘ guideline=’standard‘ height=’300px‘ periodtype=’fixed-year‘ periodvalue=’2019-01-01:2019-12-31′ device_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ module_id_1=’yx:00:00:00:00:05′ measurement_1=’avg:pressure_sl‘ line_mode_1=’area‘ dot_style_1=’small-dot‘ line_style_1=’solid‘ line_size_1=’regular‘]