V piatok o 03:03 hodine začína astronomická jeseň

Jeseň od piatku preberá svoje žezlo. Na Slovensku i na celej severnej pologuli sa v tejto chvíli začne astronomická jeseň, na južnej pologuli naopak astronomická jar.

Jesenná rovnodennosť nemá na každý rok fixne stanovený čas a dátum. Nastáva v čase medzi 21. a 23. septembrom, dôvodom je rozdielna dĺžka astronomického a občianskeho roka a vkladanie prestupového dňa – 29. februára. V okamihu rovnodennosti sa Zem na svojej obežnej dráhe okolo Slnka ocitne v bode, keď rovina zemského rovníka prechádza geometrickým stredom slnečného disku. Slnečné lúče teda dopadajú kolmo na zemský povrch. Pozorovateľ stojaci na rovníku vidí v takýto deň napoludnie Slnko priamo nad sebou v nadhlavníku. Jeho postava nevrhá žiadny tieň.

Často krát sa uvádza, že v deň jesennej rovnodennosti sú deň a noc rovnaké dlhé. To však nie je úplne pravda. Napríklad dnešný deň trvá 12 hodín a 13 minút. Síce len 13 minútová odchýlka, ale je spôsobená refrakciou pri horizonte a skutočnosťou, že za okamih východu/západu Slnka sa považuje moment, kedy sa slnečný kotúč iba zospodu dotýka ideálneho horizontu, nie jeho stredu.

Zimný slnovrat tento rok nastane 21. decembra o 222:48 hodine a začne sa tak astronomická zima.