Nízky stav Dunaja odkryl potopené nemecké vojnové lode

Najväčšie sucho za posledné roky v Európe sa podpísalo aj pod stav nízkej hladiny Dunaja. Plavidlá boli súčasťou čiernomorskej flotily nacistického Nemecka, ktoré ich v roku 1944 spolu so stovkami ďalších plavidiel potopilo počas ústupu pred sovietskym vojskom. Mnohé z nich počas nízkej hladiny odvtedy stále brzdia lodnú dopravu. V Srbsku sa úrady uchýlili k bagrovaniu, aby plavebná dráha zostala prejazdná. Pri Prahove v blízkosti hranice s Bulharskom a Rumunskom však niektoré vraky zužujú splavný úsek na tomto úseku Dunaja zo 180 metrov len na 100 metrov. Viac ako 20 tunajších vrakov je od čias druhej svetovej vojny stále zaplnených tonami munície a výbušnín. Neodborná manipulácia predstavuje nebezpečenstvo pre lodnú dopravu.