Európu trápi mimoriadne sucho

Nie len Slovensko, či strednú, ale takmer celú Európu trápi sucho.

Čo je vlastne sucho? Počuli sme už veľa o sucho, čo je termín, ktorý s otepľovaním planéty používame častejšie na miestach, kde je stále menej zrážok. Sucho je často označované ako „zakrádajúci sa jav“ a jeho vplyv sa líši od regiónu k regiónu. V najvšeobecnejšom zmysle slova dochádza k suchu pri nedostatku zrážok v dlhšom časovom období, u nás v rozsahu niekoľkých týždňov až mesiacov a vedie k nedostatku vody pre istú aktivitu, skupinu ľudí alebo životné prostredie. Jeho dopady sú výsledkom vzájomnej súhry prírodného javu a požiadavky ľudí na dodávku vody. Ľudská činnosť tak môže zhoršiť dopady sucha. Na Slovensku spôsobuje sucho problémy hlavne v poľnohospodárstve, lesníctve a vodnom hospodárstve. Sucho obvykle delíme do štyroch typov, a to podľa dominujúcich prejavov:

Meteorologické – záporná odchýlka zrážok od normálu behom určitého časového obdobia

Poľnohospodárske – pôdne sucho, nedostatok vlahy pre plodiny

Hydrologické – významné zníženie hladín vodných tokov

Socioekonomické – dopady sucha na kvalitu života

Európske observatórium pre sledovanie sucha dokonca hovorí o možnosti dosiahnutia najhoršieho sucha v Európe za 500 rokov

Nízke prietoky riek, výrazne podnormálna úroda, alebo aj rozsiahle lesné požiare, to je len výber hlavných vplyvov súčasného stavu. Za príčinou tohtoročného sucha stojí jednak zrážkovo podpriemerná zima a jar v mnohých častiach kontinentu. Nedostatočné zimné a jarné zrážky spôsobili pomerne rýchly pokles prietokov v riekach aj hladiny podzemných vôd. Situáciu však značne zhoršili opakované a mimoriadne intenzívne vlny horúčav, ktoré zasiahli rozsiahle časti Európy počas tohto leta a pri ktorých sa prepisovali dokonca stovky rekordov. Toto horúce počasie značne zvýšilo výpar z povrchu vodných nádrží, ale aj pôdy.

Veľmi vážne dopadá sucho samozrejme aj na vegetáciu. Rozsiahle oblasti Nemecka pripomínajú aktuálne step. Listy stromov sa farbia predčasne do hneda a opadávajú.

Fotografie zdroj: FB – Meteo balkán, Climate Alert.