Dnes o 16:59 hodine nastáva zimný slnovrat

Dnes (v utorok) o 16:59 hodine nastáva zimný slnovrat. Kým meteorologická zima nastala už 1. decembra, tá astronomická začína až teraz. V tej chvíli Slnko na svojej zdanlivej púti po oblohe dosahuje najjužnejší bod svojej dráhy a začína sa vracať späť na sever. Na severnej pologuli to znamená najkratší deň a najdlhšiu noc v roku a taktiež najnižšiu obedňajšiu výšku Slnka nad obzorom.

V minulosti patril tento deň k najväčším sviatkom v roku a bol to aj čas magických rituálov. Symbolické znovuzrodenie Slnka si ľudia uctievali už od pradávna. Deň zimného slnovratu patril k najväčším sviatkom v roku a spájal sa s rituálmi, ktoré mali človeku zabezpečiť zdravie, silu, bohatú úrodu a odvrátiť nešťastie a choroby od rodiny. Ľudia si na začiatku zimy vysväcovali príbytky a hospodárske budovy, uctievali si zvieratá, privolávali hojnú úrodu a vyháňali z domov zlých duchov. Dievčatá sa venovali ľúbostným čarám, ktoré im mali zabezpečiť dobrý vydaj. K zvykom patrilo uzmierovanie rozhádaných susedov. Nový rok sa nemal začínať hádkami a zlobou.