Nad sopkou La Palma sa objavili unikátne oblačné kruhy

Erupcia vulkánu Cumbre Vieja na ostrove La Palma, ktorý je súčasťou Kanárskych ostrovov, prebieha už 14 dní. V piatok 1. októbra sa vyskytlo veľmi zaujímavé usporiadanie oblačnosti. Najlepšie to bolo vidieť z výšky, presnejšie z pohľadu meteorologických satelitov. Družica Terra (ktorú prevádzkuje americká organizácia NASA) pomocou prístroja MODIS zachytila pôsobivú kruhovú štruktúru oblakov okolo sopky Cumbre Vieja.

Vznik týchto sústredených kruhov umožnili špeciálne meteorologické podmienky v oblasti ostrova. Pre Kanárske ostrovy sú všeobecne typické severovýchodnej pasátové vetry a tak sú často aj dôvodom vzniku nízkych oblakov druhu stratokumulus. Dobre je zrejmé aj pôsobenie ostrova ako bariéry pre prenikanie tejto oblačnosti ďalej na juhozápad.

So severovýchodnými pasátmi bola spojená inverzná vrstva, ktorá ležala zhruba okolo výšky 1 600 metrov, kde sa vytvorila druhá inverzná vrstva a nad ňou fúkal už len slabý vietor. A práve v oblasti tejto druhej inverznej vrstvy sa v stúpajúcom vzduchu z vulkánu vytvorili tzv. Gravitačné vlny. Impulzom k rozkmitaniu vzduchu bol práve horúcich vzduch zo sopky, a tieto vlny sa potom vďaka slabému vetru šírili takmer symetricky do okolia sopky. Vo vrcholoch týchto vĺn došlo vplyvom výstupnému pohybu a ochladenie vzduchu ku kondenzácii vodnej pary a tvorbe oblakov v tvare kruhových pásov. Tie boli striedané oblačnými medzerami, kde naopak v rámci gravitačných vĺn vzduch klesal.