Krepuskulárne lúče nad Coloradom v USA

Ide o optický jav v atmosfére, v ktorom sú hlavným aktérom slnečné lúče. Svetlejšie pásy sú oddelené tmavšími pásmi, ktoré sú zatienené oblakmi. Rôzne častice rozptýlené v ovzduší zviditeľňujú tieto pásy. Fotografie sú z 11.apríla 2021.