Martin na bielom koni

Pranostika: Svätý Martin chodí na bielom koni, ak príde na sivom koni (hmly), bude zima striedavá, ak na žltom (sucho), príde tuhá zima. Podľa pranostiky nás teda čaká striedavá zima.

Ale ako to bolo so snehom na Martina v minulosti v rámci Slovenska?
Štatistická pravdepodobnosť výskytu sneženia 11.novembra je približne od 9 % v nížinách do 43 % v najvyšších polohách Tatier. Súvislá Snehová pokrývka sa napríklad v Podunajskej nížine v období 1981 – 2020 nevyskytla ani raz (zdroj: SHMU)

Kedy bol v Stupave naposledy Martin na bielom koni?

Od roku 1987 sa v Stupave ani raz nestalo, že by sme presne 11.novembra mali súvislú snehovú pokrývku. Najbližšie k tomuto dátumu sme boli presne pred 3 rokmi, kedy 10.11.2016 (poprašok) a 12.11.2016 (1 cm snehu), ďalej 13.11.1992 (2 cm snehu), 9.11.2004 (6 cm snehu), 7.11.1995 (11 cm snehu) a absolútne najvyššiu snehovú pokrývku sme zaznamenali 15.11.2007 (21 cm snehu).

Ak by sme chceli nájsť súvislú snehovú pokrývku v rámci Európy, museli by sme vycestovať napríklad do Álp, Škandinávie, Islandu, alebo do severovýchodnej európskej časti Ruska. So snehovou pokrývkou sú oveľa lepšie na tom napríklad v Kanade, ale aj na severe USA a pravdaže vo vnútrozemí Ruska.

Autorom úvodnej fotografie je Matej Patka – Jeseň na Sandbergu.