Perzeidy nad Devínskym jazerom

Timotej Stanek dnes v noci snímal Perzeidy nad Devínskym jazerom, jeho fotografie si môžete pozrieť nižšie:

Perzeidy s Jupiterom sa podarili odfotiť Ľubomíroví Pagačovi: