?Padla včera v Stupave posledná 20-tka v tomto roku? ?

Je to dosť pravdepodobné, keďže už od zajtra sa začne ochladzovať a ochladenie bude dlhodobejšie. Najskôr sa budú teploty pohybovať na úrovni dlhodobého normálu, ale pravdepodobne v druhej polovici budúceho týždňa príde ešte k výraznejšiemu ochladeniu a ďalšiemu poklesu teploty.

Pre zaujímavosť spomeniem, že najneskoršia 20-tka v Stupave bola zaznamená 15.novembra 2002.  

?V Stupave sme prežili veľmi teplú II. októbrovú dekádu (11.10. – 20.10.)

Aj keď nám zostávajú ešte nejaké tie hodiny do konca druhej októbrovej dekády už dnes môžeme povedať, že teploty, ktoré tu prevládali boli nadpriemerne vysoké. Čo sa odrazí aj na odchýlke od dlhodobého normálu (1987-2017). Od začiatku roka 2018 pôjde o druhú najväčšiu kladnú odchýlku od normálu (teplejšie o  5,5°C), prvé miesto si drží zatiaľ druhá aprílová dekáda, kedy sa kladná odchýlka blížila k 6°C.

weatherBELL
weatherBELL

Nadpriemerne vysoké teploty prevládali v posledných 7 dňoch prakticky v celej Európe a išlo doslova o červené more. Najvyššie kladné odchýlky prevládali na severozápade Nemecka a v Škandinávii. Naopak chladnejšie počasie prevládalo v Írsku, na juhu Španielska a SZ Afriky.

Ilustračný obrázok: Anna Kušnírová, Zemplínska Široká, 18.10.2018