?Našiel sa meteorit s rodokmeňom a to na základe dát získaných Európskou bolidovou sieťou?

Ide o veľký úspech českých vedcov. 10. júla 2018 preletel nad Nemeckom meteor jasnejší ako Mesiac v splne. Zaznamenali ho aj českej kamery Astronomického ústavu. Už na druhý deň sa podarilo Pavlovi Spurnému vypočítať kadiaľ presne teleso letelo zemskou atmosférou, kam dopadli jeho zvyšky aj kadiaľ letel Slnečnou sústavou. Po 14 dňoch sa podarilo nájsť prvý meteorit s hmotnosťou takmer 1 kg.

Bolid bol totiž zaznamenaný prístrojmi z českej a nemeckej časti Európskej bolidové siete, kde v čase preletu čiastočne jasno a vďaka týmto záznamom bolo možné tento bolid spoľahlivo a aj dostatočne presne popísať.

Autor: Astronomický ústav AV ČR.
Autor: Astronomický ústav AV ČR.

Veľkým úspechom tohto medzinárodného vedeckého projektu je, že po vyhodnotení záznamov, ktoré bolo vo veľmi krátkom čase vykonané tímom pracovníkov oddelenia medziplanetárnej hmoty v Ondřejove a zaslanie informácie o pádové oblasti kam dopadli zvyšky pôvodného telesa (meteoroidu) nemeckým kolegom, títo presne v predpovedanej oblasti pre danú hmotnosť meteority aj našli. Tým sa tento prípad radí do veľmi vzácne kategórie tzv. Meteoritov s rodokmeňom, pretože nielen že sme presne určili, kde meteority dopadli, ale tiež sme vypočítali odkiaľ k Zemi priletel.

Autor titulnej fotografie: Ralph Sporn a Martin Neuhofer.